Klicka för större bild.

 
 

PUBLIC AFFAIRS

UTREDNINGSUPPDRAG

DEBATTARTIKLAR

STYRELSEUPPDRAG

MENTORSKAP

PROJEKTLEDNING

 

näringspolitik

Maria Nygren fick år 2007 uppdraget att bygga upp en näringspolitisk avdelning i Transportföretagen och startade från scratch. Det handlade inledningsvis om att identifiera transportbranschernas gemensamma utmaningar och att skapa samsyn kring hur dessa frågor skulle tacklas. Några områden utkristalliserades som särskilt angelägna och blev stommen i den verksamhet som växte fram vartefter.

Under Maria Nygren som näringspolitisk chef etablerades Pegasuspriset, Transportföretagens miljöpris, som delas ut årligen. Bland publicerade skrifter märks "Transporternas symfoni", där författaren mm Johan Norberg tecknar bilden av hur transporterna bidrar till att skapa tillväxt, välstånd och tolerans.

Maria tog 2007 initiativ till konferensen Stora TransportDagen som har arrangerats varje år sedan dess, och hon har i mer än 10 år varit Transportföretagens "Almedalsgeneral".

avreglering, Hamnar & eu

Bland Marias tidigare insatser märks  operativt ansvar för ett projekt som syftade till avreglering av statens arbetsförmedlingsmonopol. Hon projektledde fusionen av Svenska Hamnförbundet och Sveriges Stuvareförbund och förberedde den svenska hamnbranschen för EU-inträdet 1995. 

Styrelsearbete

Maria Nygren var under fem år ledamot av styrelsen för Svensk Turism AB, där hon bl. a. tillförde ett transportpolitiskt förhållningssätt avseende den växande besöksnäringen. Hon har erfarenhet som ordförande i den ideella föreningen WISTA Sweden, där hon lett otaliga styrelse- och föreningsmöten. Maria har även mångårig erfarenhet från rollen som styrelsesekreterare i näringslivsorganisationer.